Introduktion for begyndere

Klikker-systemet er baseret på:

  • Klassisk indlæring  (Pavlov)

Pavlov's hunde reagerede på lyden af gårdens frokostklokke, fordi de hurtigt lærte at den lyd var forbundet med mad.

  • Operant indlæring (Skinner)

Skinner's duer udførte en serie af bevægelser med det formål at det udløste mad.

 

Klikker-systemet forener disse to velkendte og respekterede indlæringsmetoder, således at man hurtigt og nemt opnår den ønskede adfærd i forbindelse med træningen af vores hunde. Klikker-systemet hjælper dig til at lære hunden at gentage og forstærke en ønsket adfærd, som udløser en belønning.

Klikket er i sig selv ikke en belønning. Et klik skal altid kombineres med en efterfølgende belønning i form af noget som hunden er glad for. Som regel bruges hundens favoritgodbidder (ikke for store). Bold, bidepølle osv. kan også anvendes, men start altid med godbidderne. Ved opstart af klikker-systemet på din hund, er formålet at vænne hunden til at et klik udløser belønningen. Klik og beløn gentagne gange, uden at forlange nogen handling. Herefter vil hunden højst sansynligt holde sig i nærheden og så er det en god idé at starte med blot at forlange øjenkontakt. Når den har fundet ud af at det kan "betale" sig at tage kontakt, kan du langsomt vænne hunden til at opretholde den. Først når hunden er sikker i denne øvelse kan man begynde indlæring af feks. "sid", "dæk" osv. men altid kun én ting ad gangen. Brug evt. hjælpere i form af en guidende hånd/finger, hvis dette kan hjælpe og fjern dem gradvist igen som øvelsen skrider frem. Ved at klikke præcis i det øjeblik hunden udfører den ønskede adfærd/handling og efterfølgende belønning, vil hunden hurtigt forbinde det med at denne handling udløser belønningen. Kommandoen lægges først på, når hunden er sikker i øvelsen.

Ovenstående er udelukkende ment som en hurtig introduktion til klikker-systemet og dets udgangspunkt, ikke en "brugsanvisning". Jeg kan kun anbefale at man inden opstart med systemet deltager i et decideret klikker-kursus, som de fleste foreninger arrangerer. Dette er også den bedste mulighed for at tilpasse systemet til den individuelle hund.

 copyright©rottweilers.dk

 

 
 
 

eXTReMe Tracker

R O T T W E I L E R S . D K

 

Rottweilers.dk